Ügynöki tájékoztató

NN Biztosító Zrt.

Ügyféltájékoztató a függő biztosításközvetítő adatairól:

A biztosításközvetítő neve:        Sales Point Kft.
Felügyeleti nyilvántartási száma:        21510271162
A biztosításközvetítő székhelye:         1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.

Azon biztosítók és biztosítási termékek megnevezése, amelyek részére a biztosításközvetítő a függő biztosításközvetítő ügynöki tevékenységét végzi, valamint amely termékek vonatkozásában erre jogosult. 

Biztosítók megnevezése                Biztosítási termékek
NN Biztosító Zrt.

         

A székhely állama:                Magyarország
A biztosításközvetítő felügyeleti hatósága:        Magyar Nemzeti Bank (MNB)
 

Sales Point Kft. a Biztosítóban, más biztosításközvetítőben nem rendelkezik minősített befolyással. Az NN Biztosító Zrt., illetve anyavállalata sem rendelkezik minősített befolyással a Sales Point Kft-ben.
Sales Point Kft. a Biztosító nevében jognyilatkozatot nem tehet, a biztosítási szerződés megkötésére nem jogosult, valamint arra sem, hogy a szerződő fél jognyilatkozatát érvényesen hozzá intézze. Szakmai (közvetítői) tevékenysége során okozott kárért vagy felmerült sérelemdíj megfizetéséért az a Biztosító felelős, amely termékének a közvetítése során a károkozás történt.

Sales Point Kft. az értékesített biztosítási termékre vonatkozóan tanácsadást nem nyújt.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Sales Point Kft., mint függő biztostásközvetítő az ügyféltől nem vehet át díjat, díjelőleget. Minden ettől eltérő eset és mód szabályellenes és a Biztosító által tiltott. Sales Point Kft. a biztosítóktól ügyfélnek járó összeg kifizetésében nem jogosult közreműködni, ügyfélnek járó összeget nem vehet át.
A Sales Point Kft. a biztosítóktól kapott díjazás alapján dolgozik, azaz a biztosítási díj magában foglalja a javadalmazást. Az ügyféljelötek részére való panasztétel lehetőségéről és a panasz elbírálására jogosult szervekről a jelen tájékoztató hátoldalán található információ.

Az MNB a biztosításközvetítőkről nyilvántartást vezet, amely nyilvántartásban Sales Point Kft. a fenti nyilvántartási számo(ko)n szerepel. A nyilvántartás az MNB honlapján (https://intezmenykereso.mnb.hu/) tekinthető meg.

Az ügyfelek a fent felsorolt termékek értékesítése során a biztosításközvetítői tevékenységgel kapcsolatos panaszukkal az alábbi elérhetőségeken fordulhatnak a biztosítókhoz:

cím: 1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8.
levelezési cím: 1364 Budapest, Pf. 247.
e-mail cím: [javascript protected email address]
NN Biztosító Zrt.    telefon: 1433 (NN TeleCenter) faxszám: +36-1-267-4833

Részletes szabályokat a Biztosító Panaszkezelési szabályzata tartalmazza, amely megtalálható a www.nn.hu honlapon.
 


A fogyasztónak  minősülő ügyfél a panasz biztosító általi elutasítása esetén, illetve, ha az ügyfél a Biztosító válaszával nem ért egyet, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény szerinti fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztó- védelmi Központjánál fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet (ügyfélszolgálati cím: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6., levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank 1534 Budapest BKKP Pf. 777, telefon: 06 80 203 776, e-mail cím: [javascript protected email address]). 

A biztosítási szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti (levelezési cím általános ügyekben: Pénzügyi Békéltető Testület 1525 Budapest, Pf. 172, telefon: 06 80 203 776, e-mail cím: [javascript protected email address], ügyfélkapun keresztül: www.magyarorszag.hu) vagy a polgári rendtartás szabályai szerint bírósághoz fordulhat.

A fogyasztónak nem minősülő ügyfél a panasz biztosító általi elutasítása esetén, illetve, ha az ügyfél a Biztosító válaszával nem ért egyet, panaszával a polgári perrendtartás szabályai szerint bírósághoz fordulhat.
 

Fogadja el adatvédelmi beállításainkat!
Weboldalunk működéshez szükséges munkamenet cookie-at alkalmaz. Ezek használata elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak működéséhez.
További információk Az elengedhetetlen cookie-k kezelésének jogalapja az adatkezelő jogos érdeke. Ezek a cookie-k segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés, valamint ezek segítségével jegyeztetjük meg az Ön által elfogadott cookie beállításokat.
Ezen kívül statisztikai vagy teljesítményfigyelő cookie-k segítenek abban, hogy elemezni és megkülönböztetni tudjuk weboldalunk látógatóit. Ezt azonban csak akkor tesszük, ha Ön kifejezetten hozzájárul munkánkhoz, weboldalunk folyamatos fejlesztéséhez. Bővebb tájékoztatásért kérjük olvassa el Jogi nyilatkozatnkat!
Működéshez szükséges cookie-k
cookies-accepted
Ebben a cookie-ban tároljuk, hogy milyen típusú cookie-kat fogadott el.
EsenseCorporateSite
Munkamenet adatokat tartalmazó cookie. Oldal bezárása után ez a cookie megsemmisül.
Statisztika cookie-k
__utma
Ezzel a Google Analytics az oldal látogatóit különbözteti meg. Vizsgálja a felhasználó viselkedését az oldalon.
__utmb
Ezzel a Google Analytics vizsgálja az új munkamenetet.
__utmc
Az __utmb cookie gyermeke.
__utmt
Google Analytics használja ezt a cookie-t, hogy megakadályozza a mérési adatok túlcsordulását.
__utmv
Ezzel a Google Analytics tárolja az oldal fejlesztői által egyénileg definiált látogatói paramétereket.
__utmz
Ezzel a Google Analytics tárolja, hogy a látogató honnan érkezett az adott aloldalra.
Cookie beállítások